Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Opolski

AKTUALNY zarząd

Zarząd w kadencji 2019-2021

lek. Tomasz Pawlik

Przewodniczący

lek. Agata Kubal-Tkocz

Przewodniczący-elekt

dr n. med. Tomasz Brzostowicz

Przewodniczący-poprzedni

lek. Wojciech Milejski

Sekretarz

lek. Jadwiga Marynowicz

Skarbnik

lek. Stella Pelka

Członek Zarzadu

lek. Robert Zieliński

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna 2019-2021

lek. Justyna Gładysz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

lek. Agnieszka Michalska-Dwojak

Członek Komisji Rewizyjnej

st. piel. Konrad Tietz

Członek Komisji Rewizyjnej

POPRZEDNIE zarządY

Zarząd w kadencji 2017-2019

dr n. med Tomasz Brzostowicz

Przewodniczący

lek. med. Tomasz Pawlik

Przewodniczący-elekt

lek. med. Marek Kania

Przewodniczący-poprzedni

lek. med. Szymon Barabach

Sekretarz

dr n.med. Piotr Feusette

Skarbnik

lek. med. Agata Kuba-Tkocz

Członek Zarzadu

lek. med. Helena Pasek

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna 2017-2019

lek. med. Justyna Gładysz

Przewodnicząca

lek. med. Stella Pelka

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

lek. med. Jadwiga Marynowicz

Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd w kadencji 2015-2017

lek. med. Marek Kania

Przewodniczący

dr nauk med. Tomasz Brzostowicz

Przewodniczący-elekt

dr nauk med. Andrzej Wester

Przewodniczący-poprzedni

lek. med. Honorata Knysz-Ustrzycka

Sekretarz

lek. med. Grzegorz Hordyński

Skarbnik

lek. med. Iwona Krajewska

Członek zarzadu

starszy pielęgniarz Konrad Tietz

Członek zarządu

Komisja rewizyjna 2015-2017

lek. med. Danuta Zawiła-Pluta

Przewodnicząca

lek. med. Krzysztof Krawczyk

lek. med. Justyna Gładysz