Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Opolski

Tematem przewodnim naszego styczniowego spotkania naukowego była stabilna choroba wieńcowa. Zaproszeni goście zaprezentowali nam nowe wyniki badań w tej tematyce, nowe możliwości leczenia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Mogliśmy również wspólnie przeanalizować opcje terapeutyczne przykładowych pacjentów w skomplikowanych sytuacjach klinicznych.

ZAPROSZENIE