Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Opolski

Nasze kolejne spotkanie naukowe odbyło się 7 maja 2019 roku. Tematem przewodnim było praktyczne postępowanie w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca a naszymi specjalnymi gośćmi było dwoje ekspertów: Pani Prof. dr n. med. Jadwiga Nessler oraz Pan dr hab. n. med. Piotr Rozentryt, którzy podzielili się z nami swoim bogatym doświadczeniem postępowania z „trudnymi” pacjentami z niewydolnością serca.

2019.05.07 Zaproszenie PTK